EMcard, a.s.
Bánovská cesta 7,
010 01, Žilina
Slovakia
IČO.: 35812401
IČ DPH: SK 2021951943
emcard@emcard.com
+421 41 700 13 52
EMcard, Bezkontaktné čipové karty MiFare EMcard Classic a DESfire, 2020