#Nechajte to na nás

Riešenia pre platené parkovanie vo Vašej obci

Zistite ako jednoducho zvýšiť príjmy do obecného rozpočtu z parkovacích služieb a ako efektívne využívať obecné parkovacie plochy.

Príjmy do rozpočtu

Príjmy z parkovného smerujú do rozpočtu obce v podobe dane za využitie extravilánu alebo intravilánu.

Úspora nákladov

Automatizácia výberu poplatkov za parkovné znižuje potrebu personálu a s tým súvisiace náklady pre obec.

Efektivita parkoviska

Platené parkovanie podporuje krátkodobé státie, čím znižuje mieru dlhodobého blokovania parkovacích miest v obci.

Skôr než začneme.

Čo si vyžaduje spoplatnenie parkoviska v obci?

Prechod na spoplatnené parkovanie predstavuje trojstupňový proces. Pre implementáciu je potrebné zabezpečiť informačné dopravné značenie, zariadenia pre predaj parkovacích lístkov a taktiež kontrolné prostriedky dohliadajúce na dodržiavanie parkovacej politiky.

Informačné značenie
Technológia pre predaj lístkov
Kontrola zakúpených lístkov

Radi Vám pomôžeme.

Máme pre Vás kompletné riešenie

Pre plynulý prechod na platené parkovanie poskytneme kompletné technologické vybavenie až po dodatočné služby, servis a pravidelnú údržbu.

Parkovacie automaty

Parkovací automat umožňuje jednoduchý predaj parkovacích lístkov s rôznymi platobnými možnosťami.

Aplikácia pre kontrolu lístkov

Mobilná aplikácia pre rýchlu kontrolu zakúpených, aktívnych parkovacích lístkov podľa ŠPZ vozidla.

Informačný systém

Centrálný systém pre vytváranie štatistík a pre vzdialený monitoring stavu zariadení.

Parkovacie automaty

Predaj parkovacích lístkov jednoducho a pohodlne.

Parkovací automat zabezpečuje predaj parkovacích lístkov automatizovane bez potreby pracovnej sily. Pomocou dotykového displeja vodič zadá ŠPZ vozidla, zvolí požadovanú tarifu a parkovací lístok uhradí preferovanou platobnou metódou. Uhradený parkovací lístok môže byť v papierovej alebo digitálnej forme, v závislosti od voľby vodiča.

Kontrolná aplikácia

Neustály prehľad a kontrola uhradených lístkov

Webová aplikácia umožňuje jednoduchú kontrolu uhradeného parkovného na základe príslušnej ŠPZ vozidla. Obsahuje všetky potrebné informácie pre kontrolu, jednoducho čitateľné vďaka priateľskému užívateľskému rozhraniu.

Softvér pre správu

Všetko pripojíme do informačného systému

Aby ste mali neustály prehľad o technickom stave zariadení či o predaných lístkoch, Vaše riešenie pripojíme do informačného systému WERTYZ. Tu nájdete všetky prehľady potrebné pre sledovanie a správu Vašej parkovacej politiky.

Obec Súľov už využíva spoplatnené parkovacie služby v prospech rozvoja obce.

Pridá sa aj Vaša obec?

Poskytovateľ popredných hardvérových a softvérových systémov pre verejnú dopravu, samosprávy a iných poskytovateľov služieb.