#Prepájame Vaše ciele s modernými IT systémami

Inteligentné
riešenia pre

Parkoviská
parkoviská
Nabíjanie
EV nabíjanie
Verejnú dopravu
verejnú dopravu
služby a kultúru
služby

V spoločnosti EMcard poskytujeme široké portfólio IT riešení, aby sme priniesli našim partnerom nové podnikateľské príležitosti a vyššiu efektívnosť poskytovaných služieb.

Park&charge_03-1
Park&charge_03-2
Park&charge_03-3
Park&charge_03-4
emcard_dark

Kto sme a ako pracujeme?

Poskytovateľ IT riešení s jasnou identitou

Spoločnosť EMcard je poskytovateľom popredných hardvérových a softvérových systémov, ktoré podporujú digitalizáciu už viac než 20 rokov. Našim zákazníkom prinášame komplexné riešenia a služby v oblasti parkovania, elektromobility, verejnej dopravy a služieb.

Optimalizujeme Vašu prevádzku.

Vyššie výnosy, nové predajné kanály, efektívnejší dohľad nad Vašou prevádzkou či úspora personálnych nákladov? S tým všetkým Vám vieme pomôcť.

V akých oblastiach pôsobíme?

Spolupracujeme so zákazníkmi z rôznych odvetví

Naše komplexné riešenia a dlhoročné skúsenosti poskytujeme v rôznych odvetviach verejnej a súkromnej sféry.

Mestá a samosprávy

Sme spoľahlivým partnerom v modernizácií, rozširovaní a optimalizácií parkovacích politík samospráv.

HORECA a športoviská

Športoviskám a segmentu HORECA poskytujeme riešenia pre efektívny predaj služieb a získanie konkurenčnej výhody.

Vlastníci parkovísk

Pomáhame vlastníkom parkovísk s výberom a nasadením vhodného riešenia pre efektívny predaj parkovacích lístkov.

Dopravné podniky

Vo verejnej doprave zefektívňujeme predaj cestovných lístkov a rozširujeme službu cestovania o ďalšie výhody.

Stavebné firmy

Implementujeme nabíjacie systémy do stavebných projektov a tým zvyšujeme atraktívnosť nehnuteľností našich partnerov.

Kultúra a služby

V oblasti kultúry poskytujeme platobný systém pre nákup vstupeniek, parkovania alebo iných služieb.

0 +

Aktívnych zákazníkov

0 +

Systémov v prevádzke

0 +

Transakcií ročne

0 +

Užívateľov ročne

Ako pristupujeme k našim zákazníkom?

Komplexné služby na jednom mieste

Spájame všetky kľúčové aspekty IT do jedného celku, aby sme poskytli našim zákazníkom bezstarostné a účinné riešenia vzhľadom na ich špecifické potreby. Od hardvéru a softvéru až po široké spektrum služieb, ktoré zabezpečujú zákazníkom všestranný komfort pri implementácií, využívaní a správe dodaných IT riešení.

Hardvérové vybavenie

Zákazníkom poskytujeme široké spektrum zariadení s možnosťou vlastnej konfigurácie a hardvérovej škálovateľnosti.

Softvérové vybavenie

Spájame hardvér s modernými softvérovými platformami, aby sme vytvorili pre našich zákazníkov synergické a funkčné IT riešenia.

Komplexné služby

Sme vašim partnerom počas celého životného cyklu našej spolupráce, od prvých konzultačných krokov až po návrh systému, inštaláciu, servis a dlhodobú údržbu.

Čo je našou kľúčovou prioritou?

Sprístupňujeme komfortný nákup služieb

Našim cieľom je byť k dispozícii všade tam, kde vodiči potrebujú zaplatiť za parkovanie lebo iné služby jednoduchým spôsobom. Preto investujeme veľké úsilie do neustáleho rozširovania siete našich systémov po celom Slovensku, od väčších miest a obcí až po menšie turistické lokality a súkromné prevádzky.

Máte záujem dozvedieť sa viac o našich riešeniach?

Portfolio našich IT systémov

Vďaka širokej škále našich riešení budete schopní získať konkurenčnú výhodu alebo ponúknuť svojim zákazníkom viac možností platby. Pomôžeme Vám nájsť to správne riešenie pre Vaše ciele, ktoré splní očakávania vašich zákazníkov a zároveň podporí rast a efektivitu vašej prevádzky.

Multi-kanálový systém

Riešenia vieme optimálne prepájať, aby ste mohli poskytnúť svojim zákazníkom viac možností.

Otvorené rozhrania

Vďaka otvoreným API je možné naše riešenia prepojiť so systémami tretích strán.

Modulárna architektúra

Vďaka vysokej škálovateľnosti sme schopní prispôsobiť systém a tarifikáciu vašim potrebám.

Parkovacie riešenia

Systémy pre predaj parkovacích lístkov a vydávanie rôznych typov parkovacích kariet.

Multifunkčné automaty

Viac-účelové systémy pre poskytovanie rôznych služieb na jednom mieste, vrátane informácií.

Nabíjacie stanice

AC nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá v rôznych konfiguračných prevedeniach.

QRbus & QRstop

Portál určený pre nákup cestovných lístkov a orientáciu cestujúcich v doprave.

Zariadenia pripojíme k informačnému systému

Cloudový systém WERTYZ pre správu Vášho riešenia

Všetky zariadenia poskytujeme spoločne s cloudovým softvérom, ktorý poskytuje detailný pohľad na Vašu prevádzku. Vďaka systému WERTYZ tak máte Vaše riešenie neustále pod kontrolou.

Konfigurátor taríf a lístkov
Predajné štatistiky
Monitoring stavu zariadení
Hlásenie porúch a údržby
Správca profilov a kariet